Accessibilitat

Chrome

Augmentar la mida del text:
CTRL + Roda del ratolí endavant, CTRL + + (tecla més) o Control de pàgina > Zoom > Més gran

Reduir la mida del text:
CTRL + Roda del ratolí endarrere, CTRL + – (tecla menys) o Control de pàgina > Zoom > Més petit

Recuperar la vista original
CTRL + 0 (zero, no amb el teclat numèric) o Control de pàgina > Zoom > Normal

Safari

Augmentar la mida del text:
Command (Mac) / CTRL (PC) + + (tecla més) o Ver > Incrementar texto

Reduir la mida del text:
Command (Mac) / CTRL (PC) + – (tecla menys) o Ver > Disminuir texto

Recuperar la vista original:
Command (Mac) / CTRL (PC) + 0 o Ver > Tamaño normal del texto

Firefox

Augmentar la mida del text:
CTRL + Roda del ratolí endarrere, CTRL + + (tecla més) o Visualitza > Mida de la pàgina > Augmenta

Reduir la mida del text:
CTRL + Roda del ratolí endavant, CTRL + – (tecla menys) o Visualitza > Mida de la pàgina > Redueix

Recuperar la vista original:
CTRL + 0 (zero) o Visualitza > Mida de la pàgina > Restableix

Explorer

Augmentar la mida del text:
CTRL + Roda del ratolí endavant, CTRL + + (tecla més) o Visualitza > Mida del text > Gran, Molt gran

Reduir la mida del text:
CTRL + Roda del ratolí endarrere, CTRL + – (tecla menys) o Visualitza > Mida del text > Petit, Molt petit

Recuperar la vista original:
CTRL + 0 (zero, no amb el teclat numèric) o Visualitza > Mida del text > Mitjà

Opera

Augmentar la mida del text:
CTRL + Roda del ratolí endavant o Visualitza > Escala > 120% i més

Reduir la mida del text:
CTRL + Roda del ratolí endarrere o Visualitza > Escala > 80% i menys

Recuperar la vista original:
Visualitza > Escala > 100%