Avís legal

Complint amb el deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem que el lloc web de comerç electrònic https://cereriasubira.cat/ (a partir d’ara, el "eCommerce") és titularitat de M. Pilar Subirà Adelantado amb domicili social a Baixada de la Llibreteria, 7, 08002 – Barcelona amb DNI nº38075431N. El present avís legal regula les condicions d'ús de l'esmentada plana d'Internet; CERERIA SUBIRÀ.

El present avís legal regula l'ús del domini ja sigui amb la seva actual denominació https://cereriasubira.cat/ o qualsevol altra amb la qual pugui figurar en el futur, així com les responsabilitats derivades de l'autorització d'aquest. La CERERIA SUBIRÀ respecta la vostra privacitat i s'esforça per oferir una experiència client segura.

Usuaris

S'entén per "usuari" aquella persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi als serveis i les activitats, gratuïtes o oneroses, en aquest lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre la CERERIA SUBIRÀ i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en la pàgina Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

En cas de tenir problemes amb productes comprats en aquest eCommerce, pot presentar una reclamació a la plataforma de resolució de litigis de la Unión Europea: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. On CERERIA SUBIRÀ es reserva la potestat de negar-se a acceptar la seva reclamació presentada a través de la plataforma.

Acceptació de l'usuari

Aquest Avís Legal regula l'accés i la utilització de la pàgina Web que CERERIA SUBIRÀ posa a disposició dels usuaris d'Internet.

Es considera usuari la persona que accedeix, navega, utilitza o participa als serveis i a les activitats de la pàgina Web.

La persona usuària queda informada, i accepta, que l'accés a la pàgina Web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb la CERERIA SUBIRÀ.

L'accés i la navegació al lloc Web per part de la persona usuària suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir-se de fer servir el lloc web.

Accés a la Web

L'accés a la pàgina Web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

Quan l'usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulteu la nostra política de privacitat https://cereriasubira.cat/politica-de-privacitat/

Contingut i ús

La visita al lloc Web per part de l'usuari s'ha de fer de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de la CERERIA SUBIRÀ o qualsevol altre persona física o jurídica.

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc Web amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per la CERERIA SUBIRÀ, al lloc Web o als seus continguts.

El titular de la pàgina Web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. I es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal Web, poden canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Protecció de Dades de Caràcter personal

La informació o les dades personals facilitades en aquest lloc web seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de Privacitat, així com amb la legislació vigent sobre la mateixa.

Les dades de caràcter personal proporcionades per part de l'usuari en aquest web formaran part dels fitxers i els registres d'activitat del titular de la mateixa i seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de Privacitat amb les finalitats indicades per a cada cas. Aquesta informació té caràcter confidencial i secret, no podent ser revelada a tercers aliens, sense causa legalment justificada o autorització expressa de l'usuari en qüestió.

L'usuari té dret a l'accés, l’oposició, la rectificació, la cancel·lació, la revocació, la limitació i la portabilitat de les seves dades personals enviant una sol·licitud a l'adreça de correu electrònic; dades@cereriasubira.cat indicant el dret a exercir.

Per a més informació podeu consultar la nostra https://cereriasubira.cat/politica-de-privacitat/

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de la pàgina Web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de la CERERIA SUBIRÀ i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, ni tan sols, encara que se citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de la CERERIA SUBIRÀ. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

La CERERIA SUBIRÀ no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc eCommerce, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de la CERERIA SUBIRÀ

Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part de la CERERIA SUBIRÀ serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. La CERERIA SUBIRÀ es reserva el dret d'exercir enfront de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

La CERERIA SUBIRÀ declara que ha adoptat les mesures tècniques necessàries que, dins les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permet el correcte funcionament del seu lloc Web així com l'absència de virus i de components nocius. No obstant això, la CERERIA SUBIRÀ no pot fer-se responsable de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i la disponibilitat dels Continguts.
  • L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L'absència de virus i / o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de la CERERIA SUBIRÀ
  • L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web. En conseqüència, la CERERIA SUBIRÀ no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que, si s'escau s'inclouen en el lloc web, s'ajustin a aquest avís legal, ni que l'ús de la pàgina web es realitza de forma diligent.
  • L'ús per part de menors d'edat de la pàgina web o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, i els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet.
  • Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris als comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de l'usuari o d'un tercer.

La CERERIA SUBIRÀ podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat a la pàgina Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin la CERERIA SUBIRÀ ha de comunicar a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, i de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), la CERERIA SUBIRÀ es compromet a l'eliminació o, si escau, al bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, als drets de tercers o a la moral i a l’ordre públic.

Qualitat de la Pàgina

La CERERIA SUBIRÀ posa tots els seus mitjans perquè el contingut i informació subministrats en aquest web compleixi amb els estàndards de qualitat, veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i actualitat. No obstant això, a causa de la constant dinàmica a la qual es veu subjecta la informació continguda, no es garanteix el complet compliment d'aquests estàndards en tot moment, tot i que es realitzaran els millors esforços per a això, i donat el cas, es procedirà a l'esmena i / o l’actualització convenient el més aviat possible.

Així mateix, el simple accés a la informació continguda en aquest portal Web no vincula de cap manera a l'usuari, de manera que no li genera cap compromís contractual. L'accés a aquesta informació només té caràcter informatiu, consultiu i / o publicitari.

Galetes

La CERERIA SUBIRÀ utilitza galetes, als efectes d'optimitzar i de personalitzar la navegació pel lloc web. Les galetes són fitxers físics d'informació que s'allotgen en el propi terminal de l'usuari, la informació recollida amb les galetes serveixen per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades per les galetes poden ser compartits amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l'usuari.

No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin galetes al seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que s'expedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per a més informació consulteu la nostra Política de galetes; https://cereriasubira.cat/cookies/.

Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) a la pàgina web de la CERERIA SUBIRÀ cap a altres llocs d'Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. La CERERIA SUBIRÀ no assumirà responsabilitat pels continguts d'un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la disponibilitat tècnica.

En el cas que en altres llocs webs s'estableixin enllaços a la pàgina Web de la CERERIA SUBIRÀ no s'entendrà que la CERERIA SUBIRÀ ha autoritzat l'enllaç o el contingut del lloc web en el qual es conté l'enllaç, tampoc es pot incloure en la pàgina de l'enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, o dels continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

La CERERIA SUBIRÀ es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en què s'estableix l'enllaç si considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercir les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions

La CERERIA SUBIRÀ es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal produint efectes des del mateix moment de la publicació. I l'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament el present Avís Legal.